Chapter Officers
   
 

Li, Yi

President

Chiao, Paul

President-Elect

Zhang, Sheng

Secretary

Liu, Leyuan

Treasurer

 
Members
Chang, Jiang Chen, Zheng Jake Cheng, Xiaodong Du, Guangwei Fan, Yuxin Gan, Boyi
Hung, Mien-Chie Li, Min Li, Wenliang Li, Yi-Ping Lin, Hui-Kuan Lin, Weei-Chin
Liu, Dongfang Liu, Mingyao Long, Weiwen Lu, Zhimin Ma, Li Meng, Qing H
Pan, Zhizhong Z. Peng, Yuandong Qin, Lidong Shen, Qiang Song, Xiao-Tong Songyang, Zhou
Sun, Jiaren Sun, Shao-Cong Teng, Babie Tong, Qingchun Tsai, Sophia Y. Wang, Fen
Wang, Meng Xu, Jianming You, M. James Yu, Dihua Zhang, Dekai Zhang, Pumin
 
Zheng, Hui Zheng, Lei Zhu, Michael X. Zhu, Jay-Jiguang   Mouse over for link to member's website

Copyright © 2012. Society of Chinese Bioscientists in America. All rights reserved.